Scheepsverbinding Nederland naar Indië

De passagiersschepen van twee Nederlandse rederijen die vooral verlofgangers vervoerden van Nederland naar Nederlands-Indië vice-versa waren de N.V. Rotterdamse Lloyd en de Stoomvaart Maatschappij Nederland.

Tussen de twee wereldoorlogen in, grofweg van 1920 tot 1940, verzorgden schepen van 2 maatschappijen de “Lloyd” en de “Nederland” het vervoer van passagiers uit Nederland naar Nederlands-Indië en vice-versa. Het overgrote deel van de passagiers bestond uit Europese gouvernementsambtenaren (burger- en militair) die hun werkkring hadden in Nederlands-Indië. Rechtspositioneel werd hun het recht verleend op een buitenlands verlof voor de duur van 6 maanden na 6 onafgebroken arbeidsjaren in Indië. Hun passagebiljetten werden geregeld via de departementale dienst van het Ministerie van Koloniën, het bureau van de Gecommitteerde voor Indische Zaken. Deze dienst zorgde voor een billijke verdeling van de passages over de beide scheepvaart-maatschappijen.
Zo’n strikte regeling gold niet voor passagiers uit de niet-ambtelijke sector. Hun passages werden naar vrije keuze geboekt door de handels- en cultuurondernemin-gen zelf.
Beide scheepvaartmaatschappijen waren dus in hoge mate verzekert van een zeer regelmatig aanbod van passagiers voor zowel de heen- als de terugreis.
Vanaf 1920 groeide dit aanbod naar mate het ambtenarenbestand zich uitbreidde, met als gevolg een toenemende stroom verlofgangers.
Ook de toenemende vraag naar Europees personeel in de particuliere sector maakte een constante stroom van personeelsuitzendingen vanuit Nederland noodzakelijk.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s