De Coup en de gevolgen

Januari 1950. Westerling liet voor de tweede keer van zich horen. De ex-commandant van het Korps Speciale Troepen in Zuid-Celebes (de Zuid-Celebes affaire) had als ‘burger’ in het uiterste geheim een leger om zich heen verzameld.

Westerling wilde met dit leger bestaande uit gedemo-biliseerde militairen, aangevuld met enige honderden KNIL-militairen uit het in Bandoeng gelegerde Neder-landse garnizoen, een staatsgreep plegen, gericht tegen de regering van de Republiek van de Verenigde Staten van Indonesia (R.V.S.I.) en gezeteld in Jakarta.
De coup startte in Bandoeng, de hoofdplaats van de net gevormde federale deelstaat Pasundan (West Java).
OP 23 januari veroverden de revolutionaire troepen, na hevige gevechten met de Republiekeinse bezetting, een aantal sleutelposities in Bandoeng. Op last van de Nederlandse garnizoenscommandant, generaal Engels, werden zij gesommeerd de stad te verlaten. Als burgers verkleed druppelden zij in kleine groepen Jakarta binnen. Nog vóór zij zich konden hergroeperen werden zij verjaagd door de inmiddels versterkte Republikeinse bezetting van Jakarta. De coup was mislukt! Een 2de poging op 15 februari werd eveneens afgeslagen.
Onmiddellijk daarna nam de roep om te komen tot een Eenheidsstaat dwingende vormen aan. Weg met alle Federale staten! Via een noodwet van de Centrale R.V.S.I.-regering werd de bestuurlijke macht van het Hoofd van de deelstaat Pasundan, Wiranata Koesoema, overgedragen aan een nieuw benoemde R.V.S.I.-Commissaris.
Eenmaal gestart, verspreidde de Eenheidsgedachte zich snel. Op 10 februari droeg Abdul Malik van de deelstaat Zuid-Sumatra zijn bestuurlijke macht over.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s